Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

Nơi đăng thông tin tuyển dụng của công ty

Tuyển dụng nhân sự bán hàng

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Sale Chức vụ: Nhân viên Ngành nghề: Sale Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định. Địa điểm làm việc: Hà Nội. Mức lương: 4.000.000VNĐ – 10.000.000VNĐ phụ thuộc vào thỏa thuận và doanh số. Quyền lợi được hưởng:         ...

Read More »

Tuyển dụng nhân viên sale

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Sale Chức vụ: Chuyên viên Ngành nghề: Sale Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định. Địa điểm làm việc: Hà Nội. Mức lương: 5.000.000VNĐ – 15.000.000VNĐ phụ thuộc vào thỏa thuận và doanh số. Quyền lợi được hưởng:         ...

Read More »

Tuyển nhân viên Marketing

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Marketing Chức vụ: Chuyên viên Ngành nghề: Marketing Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định. Địa điểm làm việc: Hà Nội. Mức lương: 6.000.000VNĐ – 20.000.000VNĐ phụ thuộc vào thỏa thuận và doanh số. Quyền lợi được hưởng: 1. Nhận việc ngay; ...

Read More »